Om Krop & Køkken

Home/Om Krop & Køkken

I Centralkøkkenet på Glostrup Hospital har vi arbejdet systematisk med arbejdspladsvurdering i de seneste 16-17 år. Vi har indkøbt meget teknisk udstyr, som kan lette det fysiske arbejde i køkkenet. Alligevel oplever medarbejderne, at de er fysisk trætte, ømme i kroppen og har ondt i muskler og led efter endt arbejdsdag. De har stadig arbejdsrutiner, som indebærer ensidige bevægelser, tunge løft, skub og træk.

Vi bruger ikke hjælperedskaberne
Problemet er, at vi nok havde anskaffet teknisk udstyr, som gør det muligt at arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Vi havde bare ikke introduceret det godt nok til medarbejderne, der derfor ikke bruger det i tilstrækkelig grad.

Når vi fra ledersiden spurgte medarbejderne, hvorfor de ikke brugte hjælperedskaberne, svarede de: “Det glemmer jeg”, “Vi har travlt”, “Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge dem”, “Det er først, når jeg kommer hjem, jeg mærker, at jeg er træt eller har ondt” og “Det er alligevel for sent”.

Fokus på ergonomi i hverdagen
Vi blev klar over, at det er nødvendigt at sætte fokus på ergonomi i hverdagen, og at vores køkkenprofessionelle medarbejdere har brug for mere viden for at kunne arbejde på ergonomisk hensigtsmæssig måde. Vi blev også klar over, at skal uhensigtsmæssige vaner og rutiner ændres, skal vi også sættes fokus på arbejdskultur og på hvordan vi organiserer arbejdet.

Redskaber der kan ændre vaner
Derfor gik vi i gang med at udvikle redskaber, som medarbejdere, mellemledere og ledere kan bruge til at ændre uhensigtsmæssige rutiner og vaner og forbedre det fysiske arbejdsmiljø i et storkøkken. Med denne hjemmeside vil vi dele vores viden og erfaringer med andre.

Det har vi gjort:

  • Vi har kortlagt medarbejdernes rutiner og arbejdsgange og udpeget uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsgange sammen med hospitalets ergonomiske konsulent.
  • Vi har lavet en e-læringsfilm i samarbejde med Teknologisk Institut. Den viser eksempler på uhensigtsmæssige og hensigtsmæssige arbejdsmåder. Den kan ses her på hjemmesiden.
  • Hospitalets ergonomiske konsulent har tilpasset og videreudviklet en række øvelser fra jobogkrop.dk til arbejdet i storkøkkenet. De kan ses på små diasshows her på hjemmesiden.
  • Vi har uddannet ergonomiske ambassadører, som skal vejlede kollegerne og indsamle ideer fra medarbejderne og formidle dem til lederne.

Målgruppe og formål
Målgruppen for denne hjemmeside er køkkenprofessionelle medarbejdere, mellemledere og ledere og andre, der er interesserede i ergonomisk udvikling i storkøkkener. Vi ønsker med hjemmesiden at formidle viden, der kan øge medarbejdernes bevidsthed om, at de kan forebygge fysisk nedslidning ved at arbejde ergonomisk hensigtsmæssigt. Det er vores mål, at medarbejderne tager medansvar for at forbedre deres egen fysiske sundhed og ændrer vaner og rutiner, så de får et bedre fysisk arbejdsmiljø.

Hverken rigtigt eller forkert, men ergonomisk hensigtsmæssigt
Vi har på hjemmesiden valgt at undlade at kalde arbejdsrutiner og stillinger ergonomisk korrekte eller forkerte. Det er nemlig ikke muligt. Én stilling kan være korrekt til én arbejdsopgave og forkert til en anden. Desuden er én stilling aldrig korrekt i længere tid ad gangen. Det gælder om at bevæge sig og være dynamisk i sine arbejdsstillinger. Derfor kalder vi de ønskværdige rutiner og stillinger for ergonomisk hensigtsmæssige.

Fire hovedtemaer
Hjemmesiden består af fire hovedtemaer: Krop, Køkken, Kultur og Værktøj. Under hvert hovedtemaer kan du finde viden, inspiration, vedledninger og redskaber til hjælp til selvhjælp i din organisation. E-læringsfilmen kan bruges i undervisning og som oplæg til arbejdet med ergonomisk udvikling i køkkenet.

Succeskriterier
Det er vores vision:

  • at målgruppen får øget viden om ergonomi og betydningen af et godt fysisk arbejdsmiljø.
  • at målgruppen får øget viden om egne roller og tager medansvar for ergonomisk udvikling og for at ændre arbejdskulturen.
  • at medarbejderne oplever at få større fysisk overskud ved at ændre uhensigtsmæssige vaner og rutiner.
  • at hjemmesiden hjælper køkkenmedarbejdere med at forebygge nedslidning og minimere antallet af sygemeldinger på grund af arbejdsbetingede smerter.

Ansvarlige for hjemmesiden
Vi vil løbende opdatere hjemmesiden i takt med de erfaringer, vi får i Centralkøkkenet på Glostrup Hospital.

Kvalitetskoordinator Tine Gram, email: tine.gram@regionh.dk

Kvalitets- og kommunikationskoordinator Caroline Boutrup Nielsen, email: caroline.boutrup.nielsen@regionh.dk

 

Tak til vores samarbejdspartnere
Hvidovre Hospitals Centralkøkken

Nina Bjørnholdt  Nakai – Konsulent i Udviklings- og Uddannelsesafdelingen, Hvidovre Hospital

Kirsten Rasmussen – Fysioterapeut, Glostrup Hospital

Jonas Lichtbach – Ergonomisk Konsulent, HR og Kvalitet, Glostrup Hospital

Karin Berit Hjort Kindt-Larsen – Projektmedarbejder, Centralkøkkenet, Glostrup Hospital

Benjamin Jensen  – H.W. Larsen

Holger Pedersen – Arbejdsmiljøkonsulent, Kost og Ernæringsforbundet

Teknologisk Institut

Annie Hagel – Journalist

Sofie Pihl – Fotograf

Helge Hundahl – Webudvikler, ACTUAL WEB

Caroline Boutrup Nielsen – Fagjournalist