Kultur

Home/Kultur

KULTUREN I KØKKENET

Den arbejdskultur, I har i køkkenet, er sammensat af jeres fællesskab, overbevisninger og de værdier, som giver mening for jer, og som I handler ud fra i det daglige arbejde.

Normer, vaner, rutiner
Hver arbejdsplads har sin egen kultur, som er udviklet over lang tid og viser sig som normer, vaner, rutiner og uskrevne regler. Det er ikke sikkert, I er bevidste om jeres arbejdskultur, eller hvorfor den er, som den er. Men når I får nye kolleger med en anden faglig eller etnisk baggrund, bliver jeres arbejdskultur udfordret.

Plejer er svær at ændre
Måske har I opbygget uhensigtsmæssige måder at løse opgaverne på. De kan være svære at ændre, fordi de er blevet til rutiner og den måde, I plejer at gøre tingene på.

Stil spørgsmål
Når I skal ændre vaner, kan det være en god idé at lade nye kolleger stille spørgsmål om, hvorfor I gør som I gør. Eller I kan spørge hinanden. Her på siden og under Værktøjer (link) finder I nogle ideer til, hvordan I kan arbejde med at blive bevidste om jeres arbejdskultur og komme i gang med at ændre uhensigtsmæssige vaner og rutiner.

PUNKTÉR MYTERNE

E-læringsfilmen Krop og Køkken viser nogle eksempler på myter om at arbejde i et køkken. Måske genkender I nogle af dem? Se filmen her

ERGONOMIAMBASSADØRER
Når I skal i gang med at ændre kulturen og opbygge nye hensigtsmæssige vaner og rutiner, er det nødvendigt, at I får viden og holder fast i de nye vaner, I får. Her kan ergonomiambassadører være nyttige.

Viden og dialog
Ergonomiambassadørernes rolle er at opbygge og sprede viden om ergonomi til kollegerne. De skal vejlede og rådgive om hensigtsmæssige arbejdsmetoder og bidrage til, at I får en kultur for dialog. Hver medarbejder skal kunne og ville gøre opmærksom på arbejdsgange, der kan blive bedre samt foreslå nye ergonomiske redskaber eller øvelser i arbejdstiden.

Find ambassadørerne og klæd dem på
Find de medarbejdere, som har lyst til at have ergonomi som et særligt ansvarsområde. Måske skal I have en i hvert team. Sørg for, at de får undervisning af  en ergoterapeut eller fysioterapeut, så de er klædt på til opgaven.

De skal være trygge
Ambassadørernes rolle skal være klart defineret, så kollegerne respekterer dem, og så de selv er  trygge ved opgaven. De skal kunne gå til kollegerne og minde dem om at arbejde på måder, der belaster kroppen mindre. De skal også kunne gå til ledelsen med viden om muligheder og barrierer i ergonomiarbejdet.

Ergonomiambassadørernes opgaver: 

 • De skal lære, hvordan man som medarbejder i et køkken bruger kroppen uden at overbelaste muskler og led.
 • De skal dagligt minde kollegerne om, hvordan de bedst udfører opgaverne, så de tager ansvar for og passer på kroppen.
 • De skal rådgive kollegerne i at finde hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • De skal bidrage til en kultur, hvor dialog om krop og ergonomi er en selvfølge.
 • De skal gå til ledelsen med viden om muligheder og barrierer for en ny arbejdskultur.

Print listen ud og hæng den op

Interview med Ergonomiambassadør Gitte Starup
Hør ergonomiambassadør Gitte Starup fortælle om sin rolle som ambassadør

Skab en god steming omkring ergonomiambassadørerne i køkkenet

Skab en god steming omkring ergonomiambassadørerne i køkkenet

TAG FÆLLES ANSVAR
Når I skal forandre jeres arbejdskultur og opbygge nye vaner, skal alle på arbejdspladsen være med – både den enkelte, gruppen af kolleger, ledelsen og organisationen. Alle skal tage et ansvar på hver sit niveau. Ellers sker der ikke noget.

IGLO
IGLO står for individ, gruppe, ledelse og organisation. IGLO er en model, I kan bruge for at komme i gang med at fordele opgaver og ansvar, så alle ved, hvad de skal gøre. Print modellen ud og prøv at fordele opgaverne i de fire felter. Teksten herunder er inspiration til at finde de konkrete opgaver på hvert niveau.

Individ
Det er individuelt, hvordan I som personer oplever jeres fysiske arbejdsmiljø. Du ved bedst selv, om du belaster din krop, om du trives med dine arbejdsopgaver, og om din arbejdsstation er indrettet, så den passer til dig. Du kan også selv gøre noget for at forbedre dit fysiske arbejdsmiljø:

 • Mærk hvordan din krop har det.
 • Sig til, hvis du opdager, at du arbejder uhensigtsmæssigt.
 • Sig også til, hvis du opdager, at andre arbejder uhensigtsmæssigt
 • Bidrag til det ergonomiske arbejde med dine ideer og forslag.

Gruppe
Gruppens eller teamets måde at arbejde på hænger sammen med jeres samarbejde, fællesskab og relationer. Det gælder også ergonomien. Som gruppe kan I sammen bidrage til, at I har fokus på ergonomi i det daglige arbejde og skaber nye vaner.

 • Tal med hinanden om, hvad det vil sige at arbejde hensigtsmæssigt, så I ikke belaster kroppen unødigt.
 • Bed om hjælp og tilbyd din hjælp, når det er bedst at være to om en opgave.
 • Snak og aftal med lederne, hvordan I kan skabe rotation og skiftes til opgaverne.
 • Vær åbne over for nye måder at løse opgaverne på.

Ledelse
Det er afgørende, at ledelsen sætter fokus på ergonomi og afsætter ressourcer til udviklingen af nye arbejdsmåder. Ledelsens engagement giver både den enkelte og gruppen motivation.

 • Prioritér ergonimiarbejdet både i hverdagen og på lang sigt.
 • Inddrag medarbejderne i udviklingen og skab fælles ansvar.
 • Vær rollemodel.
 • Skab forudsætninger for samarbejde om ergonomi.

Organisation
Det er organisationen, der har det overordnede ansvar for at udvikle mål og strategier og sætte rammer for medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø og trivsel. Organisationen skal sikre, at de ergonomiske målsætninger opfyldes og indgår i arbejdet med Arbejdspladsvurderingen, så den ergonomiske udvikling forankres i den daglige drift.

 • Sæt fokus på ergonomi i køkkenets overordnede strategi.
 • Lav målsætninger for fysisk trivsel.
 • Sørg for rammer der fremmer ergonomi i den daglige drift.
 • Følg op på mål og rammer.

Byg en IGLO
IGLO står for individ, gruppe, ledelse organisation. Det er en model, I kan bruge til en dialog om, hvem der gør hvad på de fire niveauer. Pointen er, at alle skal tage ansvar og være med, ellers sker der ikke noget. Læs mere om IGLO.

Print modellen ud og udfyld den sammen.

Få mere at vide

Læs her

På jobogkrop.dk kan du finde mere viden om det fælles ansvar for at passe på kroppen på arbejdspladsen
Få mere at vide

Interview med Ergonomiambassadør Gitte Starup
Hør ergonomiambassadør Gitte Starup fortælle om sin rolle som ambassadør

Skab en god steming omkring ergonomiambassadørerne i køkkenet

Skab en god steming omkring ergonomiambassadørerne i køkkenet

KOMMUNIKATION OG ERGONOMI
Selv om fokus på kroppen og hensigtsmæssige arbejdsstillinger er til fordel for alle, kan udviklingen af nye måder at arbejde på som al anden forandring møde modstand.

Nye vaner kan også blive gamle
Kommunikation og dialog er vigtig, når udviklingen skal ske, og nye vaner fastholdes. For at alle kan være med, skal alle bidrage til udviklingen, som er en tilbagevendende proces. Nye vaner kan også blive gamle og skal laves om, hvis der findes bedre måder at arbejde på.

Den ergonomiske kommunikations- og beslutningsvej
For at kommunikationen kan inddrage alle og skabe motivation, skal beslutningsvejene være enkle. Det skal være muligt for medarbejderne at gå direkte til deres leder med ideer til mere hensigtsmæssige arbejdsmåder.

Gensidig respekt
Kommunikationen i køkkenet skal bygge på gensidig respekt, så alle kan bidrage og med egne ord give udtryk for sin mening og samtidig lytte til andres mening.

Anerkendende dialog
Dialogen i køkkenet skal være anerkendende og fokusere på det, der virker. Når I sætter fokus på det positive, skaber I en god stemning og motivation for at videreudvikle nye og bedre arbejdsmåder og samarbejde.

Ambassadørerne bringer budskaberne videre
De ergonomiske ambassadører har som opgave at bringe budskaber og ideer videre til mellemledere og ledere.

Ergonomiambassadørernes rolle er:

 • De skal lære, hvordan man som medarbejder i et køkken bruger kroppen uden at overbelaste muskler og led.
 • De skal dagligt minde kollegerne om, hvordan de bedst udfører opgaverne, så de tager ansvar for og passer på kroppen.
 • De skal rådgive kollegerne i at finde hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • De skal bidrage til en kultur, hvor dialog om krop og ergonomi er en selvfølge.
 • De skal gå til ledelsen med viden om muligheder og barrierer for en ny arbejdskultur.

Anerkendende dialog

Anerkendende dialog handler om at lytte til hinanden og skabe rum til, at alle får mulighed for at give udtryk for deres synspunkter og ideer

Husk også at have det sjovt

Husk også at have det sjovt