Kom i gang

Home/Kom i gang

VÆRKTØJ

Når I vil sætte fokus på jeres arbejdsstillinger i køkkenet for at gøre dem mere hensigtsmæssige, anbefaler vi, at I starter med at se e-læringsfilmen Krop og Køkken sammen. På den måde vil I skærpe jeres fælles “ergonomibriller”. I en efterfølgende runde gennem køkkenet, kan I med disse “ergonomibriller” sikkert få øje på områder, I kan arbejde med at gøre mere ergonomiske.  Med udgangspunkt i jeres nye viden, kan I så planlægge en temauge om ergonomi.

Brug tid
I de fleste køkkener er der mere prestige i at få noget fra hånden end at arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Det er dog godt givet ud, når I bruger tid på at kortlægge jeres indretning og arbejdsgange.

Pas på hinanden
Det er belastende for kroppen at arbejde i et køkken. Samtidig er det rart at have overskud til at lave noget efter arbejdstid også. Derfor er det vigtigt at få fokus på, hvordan jeres arbejdsstillinger kan blive mindre belastende. Vær lydhør overfor hinandens behov og åben i forhold til at skabe rotation i arbejdet.

SE E-LÆRINGSFILMEN

E-læringsfilmen Krop og Køkken viser små film fra arbejdssituationer i køkkenet. Du kan både se, hvilke arbejdsstillinger der belaster muskler og led, og hvilke der er mindre belastende.

Se filmen

TAG ERGONOMIBRILLER PÅ
Allerførst skal I beslutte, at I vil i gang med at sætte mere fokus på ergonomi i køkkenet. Intet tidspunkt er bedre end andre. I har altid travlt. Og uanset hvor meget, I allerede har gjort, er der noget, der kan gøres endnu bedre.

Find ergonomiansvarlige
Find en eller flere medarbejdere, som vil have ergonomi som ansvarsområde. Udnævn dem til ergonomiambassadører. De skal have undervisning af fx en ergoterapeut eller fysioterapeut, så de er godt klædt på til opgaven.

Find et tidspunkt
Beslut et tidspunkt – det skal være, mens produktionen er i gang – hvor ergonomiambassadørerne og lederen tager ergonomibrillerne på og går rundt i køkkenet. Hold fokus på ergonomien og lad jer ikke distrahere af alt det andet, I ser.

Tal, notér, fotografér
Notér, hvad I ser. Tal med kollegerne om, hvad der belaster kroppen, når de arbejder. Tag billeder eller optag film af arbejdsstillinger. Det er lettere at se en uhensigtsmæssig arbejdsstilling end at beskrive den. Tal med kollegerne om, hvilke arbejdsstillinger der belaster kroppen, og hvordan de kan arbejde på mindre belastende måder.

Brug ergoterapeut eller fysioterapeut
Hvis I har en ergoterapeut eller fysioterapeut på arbejdspladsen, så prøv at få vedkommende med på runden. Han eller hun kan helt sikkert få øje på uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som I ikke ser.

Brug APV’en
Har I ikke en ergoterapeut eller fysioterapeut til rådighed, kan I i jeres APV-arbejde gøre opmærksom på, at I ønsker professionel vejledning til at afhjælpe gener ved arbejdet, som I ikke selv kan finde en løsning på. Udover ergoterapeuter og fysioterapeuter kan en arbejdsmiljørådgiver også være en god hjælp.

Inddrag resten af organisationen
Det kan være en god idé at inddrage arbejdspladsens arbejdsmiljøudvalg og/eller MEDudvalg i kortlægningen af arbejdet og senere hen i løsningsprocessen. Udvalgene kan hjælpe jer med at afdække eventuelle ressourcer og ekspertise i andre dele af organisationen, som I måske ikke kender til, men som kan hjælpe jer i jeres ergonomiarbejde.

Gå runden igen
Gør gennemgangen af køkkenet med ergonomibriller på til en tilbagevendende begivenhed. I kan dels undersøge, om de indsatser, I har gjort, fungerer. Dels kan I se, om nye indsatser er nødvendige. For hver gang I går runden, bliver I skarpere til at se, hvor der er mulighed for forbedringer.

Prøv LEAN
LEAN kan også bruges til arbejdet med ergonomi. I Centralkøkkenet på Glostrup Hospital købte vi en ny grøntsagssnitter. Vi analyserede rationalitet og kvalitet og arbejdsstillinger og videofilmede hele processen. Derefter planlagde og beskrev vi arbejdsgangene, så de både er optimale og tager hensyn til ergonomi.
Læs her

Få mere at vide

Brug kroppen rigtigt i køkkenet. Indret dig og planlæg dit arbejde hensigtsmæssigt.
Læs her

PLANLÆG EN ERGONOMIUGE
En måde at fastholde og forny opmærksomheden på ergonomi i køkkenet er en temauge fx en gang om året. Her kommer nogle ideer til aktiviteter i ugen. Nogle af aktiviteterne kan også bruges i løbet af året.

Find ergonomiambassadører
Inden I går i gang med at planlægge jeres ergonomiuge, er det en god idé at finde medarbejdere, som vil være ambassadører for ergonomi i køkkenet – både i temaugen og bagefter.

Aftal rollefordelingen
Aftal rollefordelingen mellem ergonomiambassadører og kolleger. Det skal være ok, at ambassadørerne henvender sig til kollegerne og hjælper dem med at finde de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Se e-læringsfilmen sammen
Start ugen med at se e-læringsfilmen sammen – enten alle medarbejdere sammen eller i team.

 • Klik jer frem til filmens afsnit.
 • Stop op og tal om de episoder, I finder relevante.
 • Genkender I de belastninger, som de røde ringe viser?
 • Har I tilsvarende belastninger I jeres køkken?
 • Hvad kan I gøre ved dem?
 • Aftal med hinanden og de ergonomiansvarlige, hvad I vil sætte fokus på.
 • Aftal, hvordan I må henvende jer til hinanden og rette på uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

 

Tag billeder eller film af hinanden
Det kan være svært at forklare, hvori det uhensigtsmæssige i en kollegas arbejdsstilling består. Det er nemmere at vise på et billede, og ofte nemmest på en film.  Hvis man filmer hele arbejdsprocessen og ser den igennem sammen, bliver det tydeligere, hvor det går galt. Så kan arbejdsstillingen justeres og en ny film kan vise, hvordan det nu ser ud.

Tape hinanden
Prøv at tape en kollegas krop med uelastisk tape på arme, ryg eller skulder og lad hende arbejde i en arbejdsstilling, som hun plejer at bruge. Så kan hun mærke, hvor belastningen sker.

De to øvesrte billeder, hvordan tapen skal sidde på ryggen. De to nederste viser, hvordan tapen strammer, når ryggen er i en uhensigtsmæssig stilling

Tape på ryggen: De to øverste billeder viser, hvordan tapen skal sidde på ryggen. De to nederste viser, hvordan tapen strammer, når ryggen er i en uhensigtsmæssig stilling

Tape på skulderen: Sådan skal tapen sættes på skulderen

Print en krop
Print billedet af kroppen ud og tal med hinanden om, hvor I oplever gener i løbet af dagen.

Byt opgaver
Brug ugen til at sætte gang i rotation mellem de ensidigt belastende opgaver. Prøv fx at skiftes til at udportionere med en øser.

Afprøv nyt udstyr
Har I fået nye redskaber eller maskiner, så brug tid på at afprøve dem og find frem til arbejdsgange der er optimale og ergonomiske. Læs mere om redskaber og maskiner i køkkenet.

Lav en aftale
Det kan være grænseoverskridende at blive rettet og rette andre. Derfor er det nyttigt at aftale, hvordan man gør det. I Centralkøkkenet på Glostrup Hospital aftalte medarbejderne følgende:

 • Alle, uanset baggrund og funktion, som ser uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, har lov til og opfordres til at henvende sig til kollegaer og tilbyde hjælp.
 • Det er nok, at man selv synes, at der er noget i arbejdsstillingen, der ser uhensigtsmæssigt ud.
 • Hvis man finder en løsning, tilkalder man en ergonomiambassadør for at være sikker på, at løsningen er hensigtsmæssig.
 • Hvis man ikke selv kan komme med en løsning, henter man hjælp hos en ergonomiambassadør.
 • Hvis heller ikke ergonomiambassadøren kan hjælpe, har hun en livline til hospitalets ergonomiske konsulent.
Læs her

Få mere at vide

Ergonomiambassadører har som rolle at give viden om ergonomi videre til sine kolleger. De skal kunne vejlede og rådgive om hensigtsmæssige arbejdsstillinger. De skal uddannes, så de er klædt på til opgaven.
Læs her

Ergonomiambassadøren instruerer sin kollega i god ergonomi ved hotfillmaskinen

Ergonomiambassadøren instruerer sin kollega i god ergonomi ved hotfillmaskinen

Tape på håndledet: Ved at tape håndledet som vist på billederne her, kan I blive opmærksomme på, om I holder håndledet hensigsmæssigt under arbejdet

HOLD FAST I FOKUS
Når I har fået fokus på ergonomi i køkkenet og fået nye og bedre vaner, er det afgørende, at I holder fast. Det er nemt at falde tilbage i gamle vaner. Nye produktioner, nye maskiner og nye ideer medfører nye arbejdsmåder og arbejdsstillinger, hvor det er vigtigt at tænke ergonomien ind helt fra starten. Der er flere måder at holde fast på. Her er nogle forslag:

Udvid arbejdsmiljøgruppen
Lad ergonomiambassadørerne være en del af arbejdsmiljøgruppen, så de holder fast i arbejdet med ergonomi på det overordnede plan.

Giv ambassadørerne undervisning
Sørg for at ergonomiambassadørerne får undervisning, så de vedligeholder deres viden og får ny viden, de kan dele med kollegerne. Sørg for, at de har en fysioterapeut eller ergoterapeut de kan kontakte, når de er i tvivl om noget.

Producer selv små film, der viser hensigtsmæssige arbejdsrutiner i køkkenet
Det kan være en stor hjælp at se og gense fra tid til anden, hvordan en given opgave udføres mest hensigtsmæssigt eller en maskine betjenes korrekt. Derfor kan små instruktionsvideoer være god støtte til jeres ergonomiske arbejde. På hjemmesiden metodikogsmag.dk ligger en vejledning til, hvordan I selv kan producere små film blot ved hjælp af en iPhone. Vejledningen er lige til at gå til. Den kan printes fra siden, hvor I også kan se små vejledningsfilm, der viser, hvordan I planlægger, filmer og redigerer film.

Giv plads til en ergonomimedarbejder
Ledelsen skal gøre sit for at holde fortsat fokus på ergonomi. Ansat eventuelt en ergonomimedarbejder.

Husk ergonomien, når I køber nyt
Husk at tænke ergonomi med, når I køber nye redskaber og maskiner – eller bygger om i køkkenet.

Interview med Ergonomiansvarlig Tine Gram
Hør ergonomiansvarlig Tine Gram fortælle om sit arbejde som tovholder på ergonomiarbejdet